« 1Pio 1:22 1 List Piotra 1:23 1Pio 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znowu urodzeni nie znasienia botwiałego, ale zniebotwiałego przez słowo żywego Boga i trwającego na wieki.
2.WUJEK.1923Odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki.
3.RAKOW.NTOdrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez mowę Bożą żywą i trwającą na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.
6.JACZEWSKIpamiętając na to, że odrodzeni jesteście nie z nasienia uległego zepsuciu, ale z nasienia nieskazitelnego, ze słowa Boga żywego, który trwa na wieki.
7.MARIAWICIbędąc odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki.
8.DĄBR.WUL.1973odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo żyjącego i trwającego na wieki Boga.
9.DĄBR.GR.1961odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
11.BRYTYJKAJako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
12.POZNAŃSKAi narodzić się na nowo nie z nasilenia, które podlega zniszczeniu, lecz (z nasienia) niezniszczalnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa na wieki!
13.WARSZ.PRASKAJesteście bowiem powołani do nowego życia nie z nasienia, które ginie, lecz z tego, które nigdy nie niszczeje: ze słowa Bożego wiecznie żywego, nie przemijającego.
14.KALETAOdrodzeni_będąc nie ze skażenia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo żywe Boże i trwające.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jesteście ponownie narodzeni przez Słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, co ulega zniszczeniu, ale z niezniszczalnego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga, żywe, nieprzemijające,
17.TOR.PRZ.Odradzani będąc , nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo żywego Boga, które trwa na wieki.