« 1Krn 15:26 1 Księga Kronik 15:27 1Krn 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZatym Dawid obleczon był w rucho białe i wszytcy słudzy kościelni, jiż nieśli skrzynię, śpiewając a Konenijasz, książę prorocskie miedzy śpiewaki, a takież Dawid obleczon był stołą lnianą.
2.WUJEK.1923A Dawid był obleczon w szatę bisiorową, i wszyscy Lewitowie, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy i Choneniasz, przełożony nad proroctwem między śpiewaki, a Dawid był obleczony w Ephod lniany.
3.GDAŃSKA.1881A Dawid był obleczony w szatę bisiorową, także i wszyscy Lewitowie, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy, i Kienanijasz, rządca tych, co nieśli między śpiewakami; a Dawid miał na sobie efod lniany.
4.GDAŃSKA.2017A Dawid był ubrany w szatę z bisioru, podobnie jak wszyscy Lewici, którzy nieśli arkę, śpiewacy i Kenaniasz, kierujący śpiewem. Dawid miał także na sobie lniany efod.
5.KRUSZYŃSKIDawid był okryty płaszczem z bisioru, tudzież wszyscy lewici niosący arkę i śpiewający i Kenanija, kierujący przenoszeniem wpośród śpiewaków; Dawid miał też na sobie efod lniane.
6.TYSIĄCL.WYD5A Dawid był okryty płaszczem z bisioru, podobnie też wszyscy lewici niosący arkę i śpiewacy oraz Kenaniasz kierujący przenoszeniem [sprzętu]. Dawid miał na sobie także efod lniany.
7.BRYTYJKADawid zaś odziany był w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy Lewici, którzy nieśli Skrzynię, i śpiewacy oraz Kenaniasz, naczelnik tragarzy. Dawid miał także na sobie lniany efod.
8.POZNAŃSKADawid odziany był w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici niosący Arkę, śpiewacy i Kenanja, przełożony i kierownik pochodu. Dawid miał nadto na sobie lniany efod.
9.WARSZ.PRASKADawid był przyodziany w płaszcz z bisioru. Tak też byli ubrani wszyscy lewici niosący arkę, śpiewacy oraz idący wśród śpiewaków Kenaniasz, który kierował całym przenoszeniem [arki]. Dawid oprócz płaszcza z bisioru miał na sobie jeszcze lniany efod.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dawid był ubrany w szatę z bisioru, jak również wszyscy Lewici, co nieśli Skrzynię śpiewacy i Kenanjasz – rządca noszących śpiewaków; nadto Dawid miał na sobie lniany efod.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid szedł odziany w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy Lewici, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy - w tym Kenaniasz, kierujący śpiewem. Dawid miał ponadto na sobie lniany efod.