« 1Jan 3:1 1 List Jana 3:2 1Jan 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy, teraz dzieci Boże jesteśmy, lecz się jeszcze niepokazało co będziem; wiemy lepak, iż gdy się pokaże, podobni jemu będziemy, gdyż ujrzymy go jako jest.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! teraz synami Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy. Wiemy, iż gdy się okaże, podobni mu będziemy, iż go ujrzemy, jako jest.
3.RAKOW.NTMoi mili! teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało czym będziemy; Lecz wiemy iż gdy się okaże, podobni mu będziemy, iż oglądamy go jako jest.
4.GDAŃSKA.1881Najmilsi! teraz dziatkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
6.JACZEWSKITakto, najmilsi, jesteśmy już synami Bożymi, a jeszcześmy nie doświadczyli tego, co nas czeka, lubo wiemy, że gdy Chrystus przyjdzie, staniemy mu się podobni, bo ujrzymy go takim, jakim on jest.
7.MARIAWICINajmilsi, teraz jesteśmy synami Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy; wiemy tylko, że gdy się ukaże, będziemy Mu podobni; bo Go ujrzymy takim, jakim On jest.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do niego, bo ujrzymy go, jako jest.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że kiedy się okaże, będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go, jakim jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
11.BRYTYJKAUmiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
12.POZNAŃSKAUmiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się On ukaże, staniemy się do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest.
13.WARSZ.PRASKANajmilsi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie ujawniło się w pełni, kim będziemy. Wiemy jednak, że kiedy się On ukaże, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go wtedy takim, jakim jest.
14.KALETANajmilsi! Teraz dziatkami Bożymi jesteśmy, a jeszcze_nie objawiło_się, czym będziemy; wiemy, że gdy się_objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go jako jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Ale wiemy, że kiedy on stanie się widocznym, będziemy podobni do niego; bo ujrzymy go takim jak jest.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest.
17.TOR.PRZ.Umiłowani! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie zostało ukazane kim będziemy; lecz wiemy, że gdy On się ukaże, będziemy do Niego podobni; ujrzymy Go bowiem takim, jakim jest.