« 4Moj 21:21 4 Księga Mojżeszowa 21:22 4Moj 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Proszę, aby mi wolno było przejść przez ziemię twoję: nie zstąpimy na pola i winnice, nie będziemy pić wody z studzien: drogą królewską pójdziemy, aż przejdziemy granice twoje.
2.GDAŃSKA.1881Niech przejdziemy przez ziemię twoję; nie pójdziemy ani przez pola ani przez winnice; nie będziemy pić wód z studzien twoich; gościńcem pójdziemy, aż przejdziemy granice twoje.
3.GDAŃSKA.2017Pozwól nam przejść przez twoją ziemię; nie pójdziemy ani przez pola, ani przez winnice; nie będziemy pić wód ze studni. Pójdziemy drogą królewską, dopóki nie przejdziemy twoich granic.
4.CYLKOW"Chciałbym przejść przez ziemię twoję; nie zboczym na pola ani na winnice; nie będziemy pili wody ze studzien; drogą królewską pójdziemy, dopóki nie przejdziemy granic twoich."
5.KRUSZYŃSKI"Dozwól przejść przez swój kraj; nie zboczymy na pola, ani na winnice, nie będziemy pili wody ze studni; pójdziemy drogą królewską, dopóki nie przejdziemy przez twoją posiadłość".
6.MIESES„A nuż! przejdę przez kraj twój. Nie będziemy zbaczać w pole, ani na winnicę, nie będziemy wody pić ze studni, lecz będziemy kroczyć po królewskiej drodze, aż my przekroczymy granicę dzierżaw twoich”.
7.TYSIĄCL.WYD5Chcemy przejść przez twoją ziemię. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie będziemy pili wody ze studzien. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic.
8.BRYTYJKAPozwól mi przejść przez twoją ziemię; nie zboczymy na pola ani do winnic, nie będziemy pić wody ze studzien; pójdziemy drogą królewską, aż przejdziemy przez twoją ziemię.
9.POZNAŃSKAChcę przejść przez twój kraj. Nie zboczymy na pola ani do winnic, nie będziemy [też] pili wody ze studzien. Będziemy szli drogą królewską do czasu, aż przejdziemy przez twój kraj.
10.WARSZ.PRASKAPozwól nam przejść przez twój kraj. Nie będziemy zbaczali z drogi ani w pola, ani w winnice, a nawet nie będziemy pili wody z waszych studzien. Będziemy się trzymali dokładnie szlaku królewskiego, dopóki nie przejdziemy waszej ziemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chciałbym przejść przez twoją ziemię; nie zboczymy na pola, ani na winnice; nie będziemy pili wody ze studzien; pójdziemy drogą królewską, dopóki nie przejdziemy waszych granic.
12.EIB.BIBLIA.2016Pozwól nam przejść przez twoją ziemię. Nie zboczymy na pola ani do winnic i nie będziemy pić wody ze studzien. Pójdziemy Drogą Królewską, aż opuścimy twój kraj.