« 4Moj 5:19 4 Księga Mojżeszowa 5:20 4Moj 5:21 » 

1.WUJEK.1923Ale jeźliżeś ustąpiła od męża twego i jesteś splugawiona a obcowałaś z inszym mężem:
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliżeś ustąpiła od męża twego, i jesteś splugawiona, a kto inny spał z tobą oprócz męża twego:
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się nieczysta, ponieważ oprócz twego męża obcował z tobą inny mężczyzna;
4.CYLKOWAle jeżeliś wykroczyła przeciw mężowi twojemu i zostałaś zbezczeszczona, a obcował kto z tobą oprócz męża twojego, -
5.KRUSZYŃSKILecz, będąc pod władzą męża, jeśliś jest uwiedziona, dopuszczając się nieczystości i leżał z tobą inny mężczyzna poza twoim mężem,
6.MIESESLecz jeżeli ty zbłądziłaś [w czasie], gdy ty masz małżonka, jeżeli stałaś się nieczystą [przez to], iż ktoś obcował z tobą prócz małżonka twego”, –
7.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczysta, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] -
8.BRYTYJKALecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą, i jeżeli inny mężczyzna oprócz twojego męża obcował z tobą cieleśnie,
9.POZNAŃSKAJeśli jednak wykroczyłaś przeciw swemu mężowi i skaziłaś się nieczystością, bo obcował z tobą inny mężczyzna oprócz twego męża,
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak, zostając pod władzą męża, odwróciłaś się od niego i zbrukałaś się z innym i jeśli ów inny rzeczywiście obcował z tobą, to
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli wykroczyłaś przeciwko twojemu mężowi oraz zostałaś zbezczeszczona, bo ktoś z tobą obcował oprócz twojego męża
12.EIB.BIBLIA.2016Lecz jeśli sprzeniewierzyłaś się, będąc w związku z mężem, i stałaś się nieczysta, jeśli jakiś mężczyzna, poza twoim mężem, odbył z tobą stosunek,