« 4Moj 5:4 4 Księga Mojżeszowa 5:5 4Moj 5:6 » 

1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Nad to rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I powiedział PAN do Mojżesza:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAJahwe mówił dalej do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAJahwe przemówił do Mojżesza w te słowa: Powiedz synom Izraela:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: