« Mar 8:19 Ewangelia Marka 8:20 Mar 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy siedmioro na czterzy tysiące, kilkoście koszów (pełnych) zebrali odrobin? A oni rzekli, siedm.
2.WUJEK.1923A gdy siedmioro chleba na cztery tysiące, wieleście koszów zebrali ułomków? I rzekli mu: Siedm.
3.RAKOW.NTA gdy ono siedmioro na cztery tysiące, wieleście koszów pełnych ułomków odnieśli? a oni rzekli: Siedm.
4.GDAŃSKA.1881A gdym onych siedm chlebów łamał między cztery tysiące ludzi, wieleście koszów pełnych ułomków zebrali? A oni rzekli: Siedm.
5.GDAŃSKA.2017A gdy łamałem tych siedem chlebów dla czterech tysięcy ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli: Siedem.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy siedm {chlebów} dla czterech tysięcy, ile to <pełnych> koszyków zebraliście z ułomkami? A oni odpowiadają {Mu}: Siedm.
7.GRZYM1936A gdym potem siedem chlebów na cztery tysiące podzielił, ileście koszy zebrali? Odpowiedzieli: Siedem.
8.DĄBR.WUL.1973A gdym siedem chlebów podzielił między cztery tysiące, ile koszów ułomków zebraliście? I mówią mu: Siedem.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy siedem chlebów podzieliłem między cztery tysiące, ile koszów pełnych ułomków zebraliście? Mówią tedy: Siedem.
10.TYSIĄCL.WYD5A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem.
11.BRYTYJKAA ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Odpowiedzieli mu: Siedem.
12.POZNAŃSKAA gdy siedem dla czterech tysięcy, ileście zebrali koszy napełnionych okruszynami? Odpowiadają: - Siedem.
13.WARSZ.PRASKA– A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy ludzi, to ile koszów napełniliście ułomkami? A oni powiedzieli: Siedem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy połamałem siedem dla czterech tysięcy, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni powiedzieli: Siedem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy te siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile koszyków pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli: Siedem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ile zebraliście pełnych koszy kawałków, gdy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy ludzi? A oni powiedzieli: Siedem.