« Est 5:7 Księga Estery 5:8 Est 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeżlim nalazła łaskę przed obliczem królewskiem, a jeźli się królowi podoba, żeby mi dał, o co żądam, i prośbę moję wypełnił: niech przyjdzie król i Aman na ucztę, którąm im zgotowała, a jutro otworzę królowi wolą moję.
2.GDAŃSKA.1881Jeźlim znalazła łaskę w oczach królewskich, a jeźli się królowi podoba, aby przyzwolił na prośbę moję, i wypełnił żądość moję, aby jeszcze przyszedł król i Haman na ucztę, którą im zgotuję, a jutro uczynię według słowa królewskiego.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeśli królowi się podoba, aby spełnić moją prośbę i wykonać moje życzenie, to niech przyjdzie król i Haman na ucztę, którą im przygotuję, a jutro uczynię według słowa króla.
4.CYLKOWJeślim znalazła łaskę w oczach króla, i jeśli to król za dobre uzna, aby zadość uczynił prośbie mojej, a spełnił życzenie moje, niechaj raczy przyjść jeszcze król wraz z Hamanem na ucztę, którą przygotuję dla nich; jutro zaś uczynię wedle życzenia króla.
5.KRUSZYŃSKIJeślim znalazła łaskę w oczach króla i jeśli to król uzna za dobre, aby spełnić moje żądanie i wykonać pragnienie moje, niechaj król przyjdzie z Amanem na ucztę, jaką im przygotuję i jutro dam odpowiedź na słowo królewskie.
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli król darzy mnie życzliwością i jeśli król uzna za słuszne spełnić moje życzenie oraz uczynić zadość mojej prośbie, to niech król przyjdzie z Hamanem [jeszcze jutro] na ucztę, którą przygotowałam dla nich, a jutro uczynię zgodnie ze słowem króla.
7.BRYTYJKAJeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeśli król uzna za dobre dać mi, o co poproszę, i spełni moje życzenie, to niech przyjdzie król z Hamanem jeszcze jutro na ucztę, którą dla nich przygotuję, i jutro postąpię według słowa królewskiego.
8.POZNAŃSKAJeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeżeli spodoba się królowi spełnić moją prośbę i zadośćuczynić mojemu życzeniu, niech król wraz z Hamanem przyjdzie jeszcze jutro na ucztę, którą dla nich przygotuję. Jutro zastosuję się do rozkazu królewskiego.
9.WARSZ.PRASKAJeśli znalazłam łaskę u króla, jeśli w swojej dobroci gotów byłby spełnić moje życzenie, to niech raczy król także jutro przyjść z Hamanem na ucztę, którą przygotowałam. Jutro odpowiem królowi na jego pytanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeśli król uzna to za dobre, aby uczynić zadość mojej prośbie i spełnić moje życzenie niech król wraz z Hamanem jeszcze raz raczy przyjść na ucztę, którą dla nich przygotuję. Zaś jutro zrobię według życzenia króla.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto jeśli znalazłam łaskę w oczach króla i jeśli król uzna za słuszne, by zgodzić się na moją prośbę i spełnić moje życzenie, to niech król wraz z Hamanem przyjdzie jeszcze jutro na ucztę, którą dla nich przygotuję, a jutro postąpię według słów królewskich.