« Sęd 2:11 Księga Sędziów 2:12 Sęd 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I opuścili Pana, Boga ojców swoich, który je był wywiódł z ziemie Egipskiéj, i poszli za bogi cudzymi i za bogi onych narodów, które mieszkały około nich, i kłaniali się im, i ku gniewu pobudzili Pana,
2.GDAŃSKA.1881I opuścili Pana, Boga ojców swoich, który je wywiódł z ziemi Egipskiej, i szli za bogami cudzymi, którzy byli z bogów onych narodów okolicznych, i kłaniali się im, a tak rozdraźnili Pana.
3.GDAŃSKA.2017I opuścili PANA, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu, i poszli za cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów, i oddawali im pokłon, i tak pobudzili PANA do gniewu.
4.CYLKOWI odstąpili Wiekuistego, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, a szli za bóstwami cudzemi, za temi z bóstw ludów, które ich otaczały dokoła, i korzyli się im i drażnili tem Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIOpuścili Jahwe, Boga ich ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli potem za innymi bogami wśród bóstw ludów, które około nich były; a kłaniając się im, obrazili Boga.
6.TYSIĄCL.WYD5Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana.
7.BRYTYJKAOpuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana.
8.POZNAŃSKATak więc porzucili synowie Izraela Boga swych praojców, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i poszli za obcymi bogami spośród tych ludów, które ich zewsząd otaczały, i kłaniali się im, przywodząc Jahwe do gniewu.
9.WARSZ.PRASKAOdeszli od Jahwe, Boga ich ojców, od Tego, który ich wyprowadził z Egiptu, i poszli za cudzymi bogami, za bogami ludów, które ich otaczały. Kłaniali się tym bóstwom, napełniając przez to gniewem Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odstąpili WIEKUISTEGO, Boga swych ojców, który ich wyprowadził z ziemi Micraim; a szli za cudzymi bóstwami, za bóstwami ludów, które ich dookoła otaczały, oraz korzyli się przed nimi, drażniąc tym WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOpuścili PANA, Boga swoich ojców, Tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonymi przez ludy ościenne, bili im pokłony i w ten sposób drażnili PANA.