« Sęd 2:6 Księga Sędziów 2:7 Sęd 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I służyli Panu przez wszystkie dni jego i starszych, którzy po nim przez długi czas żyli, i wiedzieli wszystkie sprawy Pańskie, które czynił z Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy służył lud Panu po wszystkie dni Jozuego, i po wszystkie dni starszych, którzy długo żyli po śmierci Jozuego, a którzy widzieli wszystkie sprawy Pańskie wielkie, które uczynił Izraelowi.
3.GDAŃSKA.2017Lud służył PANU przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego i widzieli wszystkie wielkie dzieła PANA, jakie uczynił dla Izraela.
4.CYLKOWI służył lud Wiekuistemu po wszystkie dni Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy widzieli wszystkie owe wielkie czyny Wiekuistego, jakie spełnił dla Izraela.
5.KRUSZYŃSKINaród służył Bogu podczas całego życia Jozuego i podczas całego życia starszych, którzy przeżyli Jozuego i którzy widzieli wszystkie owe wielkie czyny Jahwe, wykonane dla Izraela,
6.TYSIĄCL.WYD5Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela.
7.BRYTYJKALud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela.
8.POZNAŃSKAI służył lud Jahwe przez wszystkie dni Jozuego oraz wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego i którzy widzieli całe to wielkie dzieło, jakiego Jahwe dokonał dla Izraela.
9.WARSZ.PRASKASłużył lud Bogu Jahwe przez całe życie Jozuego i jak długo żyli starsi ludu, którzy nastąpili po Jozuem, a którzy na własne oczy widzieli wszystkie wielkie dzieła, dokonane dla Izraela przez Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I lud służył WIEKUISTEMU po wszystkie dni życia Jezusa syna Nuna oraz po wszystkie dni starszych, co przeżyli Jezusa, i widzieli wszystkie wielkie czyny WIEKUISTEGO, jakie spełniał dla Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLud służył PANU przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy go przeżyli i którzy oglądali całe to wielkie dzieło PANA, dokonane przez Niego dla Izraela.