« Joe 1:16 Księga Joela 1:17 Joe 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pogniły dobytki w gnoju swoim, obalone są gumna, pokażone są szpichlerze; bo zawstydzona jest pszenica.
2.GDAŃSKA.1881Pogniły ziarna pod skibami swemi, spustoszone są gumna, zburzone są szpichlerze; bo wyschło zboże.
3.GDAŃSKA.2017Zgniły ziarna pod swymi skibami, spustoszone są spichlerze, zburzone stodoły, bo uschło zboże.
4.CYLKOWZgniły ziarna pod skibami swojemi, opustoszały spichrze, zapadły się stodoły, bo poschło zboże.
5.TYSIĄCL.WYD5Pogniły ziarna pod swymi skibami, zniszczone są gumna, zburzone spichlerze, bo uschło zboże.
6.BRYTYJKAZiarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło.
7.POZNAŃSKAZasiewy zmarniały pod twardą skibą; stodoły są puste, spichrze rozwalone, bo zabrakło zboża.
8.WARSZ.PRASKAZasiewy uschłe leżą pod skibami, stodoły poniszczone i puste spichlerze, bo uschło wszelkie zboże.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pod swoimi skibami zgniły ziarna; opustoszały spichlerze oraz zapadły się stodoły; zboże poschło.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyschły ziarna pod grudami ziemi! Składy - spustoszone! Spichrze - rozwalone! Ponieważ uschło zboże.