« Joe 1:3 Księga Joela 1:4 Joe 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ostatek gąsienice zjadła szarańcza, a ostatek szarańczy zjadł chrząszcz, a ostatek chrząszcza zjadła rdza.
2.GDAŃSKA.1881Co zostało po gąsienicach, pojadła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pojadł chrząszcz, a co zostało po chrząszczu, pojadł czerw.
3.GDAŃSKA.2017Co zostało po gąsienicy, zjadła szarańcza, co zostało po szarańczy, zjadła larwa, a co zostało po larwie, zjadło robactwo.
4.CYLKOWCo oszczędził gryzoń, pochłonęła szarańcza; a co oszczędziła szarańcza, pochłonął żerłacz, a co oszczędził żerłacz, pochłonął niszczyciel.
5.TYSIĄCL.WYD5Co pozostawiła gąsienica, zjadła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, zjadły [jej] larwy, a co pozostało po larwach, zjadły liszki.
6.BRYTYJKACo zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarł konik polny, co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa.
7.POZNAŃSKACo oszczędziła jedna chmara szarańczy, to pożarła druga, co oszczędziła druga, to pożarła następna, a co zostało po niej, to pożarła inna.
8.WARSZ.PRASKACzego nie zjadły polne koniki, to pochłonęła szarańcza. To zaś, co pozostało po szarańczy, pożarły larwy, a co zostawiły larwy, to zjadły polne gryzonie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co oszczędził gryzoń – pochłonęła szarańcza, a co oszczędziła szarańcza – pochłonął żarłacz, a co oszczędził żarłacz – pochłonął Niszczyciel.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż to, co zostało po gąsienicy, zjadł konik polny; to, co po koniku polnym, zjadła szarańcza, a to, co po szarańczy, pochłonęła śnieć.