« 2Krl 13:1 2 Księga Królewska 13:2 2Krl 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa czynił złe przed Bogiem a naśladował grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen przywiodł Israhela ku zgrzeszeniu a nie odchylił się od nich.
2.WUJEK.1923I czynił złość przed Panem i naśladował grzechów Jeroboama, syna Nabat, który ku grzechowi przywiódł Izraela, i nie odstąpił od nich.
3.GDAŃSKA.1881A czynił złe przed oczyma Pańskiemi; bo naśladował grzechów Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiódł do grzechu Izraela, i nie odchylił się od nich.
4.GDAŃSKA.2017A czynił to, co złe w oczach PANA, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu, i nie odstąpił od nich.
5.CYLKOWI czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego; szedł bowiem w grzechach Jerobeama, syna Nebata, którymi uwiódł Izraela, nie odstępował od nich.
6.KRUSZYŃSKIPostępował on niegodziwie w oczach Bożych i chodził za grzechami Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł do grzechu Izraela, nie odwracając się od niego.
7.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela - nie zerwał z nim.
8.BRYTYJKACzynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, i od nich nie odstępował.
9.POZNAŃSKACzynił to, co było złe w oczach Jahwe, i poszedł za przestępstwem Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu i nie odstąpił od niego.
10.WARSZ.PRASKACzynił wszystko to, co złe w oczach Jahwe: naśladował Jeroboama, syna Nebata, we wszystkich jego grzechach, którymi doprowadził do występku cały naród izraelski. Nie schodził Joachaz z tej drogi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz czynił to, co było niegodziwym w oczach WIEKUISTEGO; bowiem szedł w grzechach Jerobeama, syna Nebata, którymi uwiódł Israela; od nich nie odstępował.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co złe w oczach PANA. Nie odstępował od grzechów, przez które Jeroboam, syn Nebata, uwikłał w grzech całego Izraela.