« Psal 24:3 Księga Psalmów 24:4 Psal 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(23:4) Niewinowaty rękama i czystego sierca, jenże nie wziął w prozność dusze swojej ani przysiągł jest w zdradzie bliźniemu swemu,
2.PS.PUŁAWSKI(23:4) Niewinnych rąk a czystego sierca, jen nie wziął w prozność duszę swoję ani przysiągł we łży bliźniemu swemu,
3.WUJEK.1923Niewinnych rąk a czystego serca: który nie wziął na marność dusze swojéj, ani przysięgał na zdradzie bliźniemu swemu.
4.GDAŃSKA.1881Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie.
5.GDAŃSKA.2017Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
6.GÖTZE.1937Ten, kto ma niewinne ręce i czyste serce; kto nie skłania ku fałszowi duszy swojej i nie krzywoprzysięga.
7.CYLKOWCzystych rąk i nieskażonego serca, który nie podał fałszowi duszy swojéj, i nie przysięgał obłudzie.
8.KRUSZYŃSKINiewinnych rąk i czystego serca, kto nie skłania ku marności duszy swej i nie przysięga przewrotnie.
9.ASZKENAZY Kto ma ręce czyste i serce prawe, którego dusza nie lgnie do fałszu a nie poprzysiągł on oszukaństwu, -
10.SZERUDAKto ma czyste ręce i niewinne serce: Kto nie lgnie do fałszu i nie przysięga kłamliwie.
11.TYSIĄCL.WYD1(23:4) Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który ku marnościom duszy swej nie skłonił i nie przysięgał podstępnie bliźniemu.
12.TYSIĄCL.WYD5Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.
13.BRYTYJKAKto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,
14.POZNAŃSKATen, kto ma ręce nieskalane i czyste serce, kto duszy swej nie przywiązuje do fałszu i nie przysięga kłamliwie.
15.WARSZ.PRASKATylko ten, kto ma czyste ręce i serce nieskalane. Kto nie oszukuje i za marnościami nie goni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto jest czystych rąk oraz nieskażonego serca, kto nie poddał swej duszy fałszowi i nie przysięgał obłudnie.
17.EIB.BIBLIA.2016Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością I ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia.