« Mat 16:11 Ewangelia Mateusza 16:12 Mat 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wyrozumieli iż nie rzekł ostrzegać się od kwasu chlebowego, ale od nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
2.WUJEK.1923Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki Pharyzeuszów i Sadduceuszów.
3.RAKOW.NTTedy porozumieli, że nie rzekł aby się strzegli od kwasu chlebowego, ale od nauki Faryzeuszów i Sadukieuszów.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki Faryzeuszów i Sadduceuszów.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegać kwasu {chlebowego}, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
8.GRZYM1936Wtedy zrozumieli, że nie kazał im się strzec kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas pojęli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
11.BRYTYJKAWtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
12.POZNAŃSKAWtedy zrozumieli, że nie kazał im wystrzegać się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
13.WARSZ.PRASKAWtedy zrozumieli, iż kazał im strzec się nie tego kwasu, którym zaczynia się chleb, lecz że przestrzegał ich przed nauką faryzeuszów i saduceuszów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
15.EIB.BIBLIA.2016Wtedy zrozumieli, że nie chodziło Mu o to, by wystrzegali się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby zwrócili uwagę na zakwas chlebowy, ale na naukę faryzeuszów i saduceuszów.