« Mat 2:12 Ewangelia Mateusza 2:13 Mat 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy oni odeszli, oto anioł Jehowy jawił się Josefowi we śnie rzekąc: Wstawszy weźmi pacholę i matkę jego a uciecz do Micraimu, i bądź tam, aż gdy rzeknę tobie. Bo będzie Herod szukać pacholęcia aby je stracić.
2.WUJEK.1923Którzy gdy odjechali, oto Aniół Pański ukazał się we śnie Józephowi, mówiąc: Wstań a weźmij dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; albowiem będzie, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zatracił.
3.RAKOW.NTA gdy oni ustąpili, oto Anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstawszy weźmi dzieciątko i matkę jego, i uciecz do Eiptu, i bądź tam ażbychci powiedział. Będzie bowiem Herod szukał dzieciątka zatracić je.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weźmij to dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracił.
5.GDAŃSKA.2017A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtórzy gdy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań a weźmiej dziecię, i matkę jego, a uciecz do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem. Albowiem będzie Herod szukał dziecięcia, aby je zatracił.
7.SZCZEPAŃSKIKiedy zaś odjechali, oto anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu, a pozostań tam aż ci oznajmię; Herod bowiem poszukiwać będzie Dziecięcia, by Je zgładzić.
8.GRZYM1936Odjechali już Magowie, a oto znowu Anioł Pański zjawił się Józefowi we śnie, mówiąc: Wstań, weź dziecię i matkę jego i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem; albowiem Herod zamierzał szukać dziecięcia i zgładzić je.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy się oni oddalili, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu. A pozostań tam, aż ci oznajmię. Albowiem stanie się, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zgładzić.
10.DĄBR.GR.1961Gdy się oni oddalili, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Zbudź się, a weź dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu. A pozostań tam, aż ci oznajmię. Herod bowiem będzie szukać dziecięcia, aby je zgładzić.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy oni się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.
12.BRYTYJKAA gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.
13.POZNAŃSKAPo ich odejściu anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi i mówi: - Wstań, zabierz Dziecko i Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Pozostaniesz tam, aż nie dam ci znać, bo Herod będzie szukał Dziecka, żeby Je zabić.
14.WARSZ.PRASKAPo odejściu ich anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i powiedział mu: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uciekaj do Egiptu. Pozostaniesz tam tak długo, aż ci dam znak [powrotu]. Herod będzie bowiem szukał Dziecięcia, aby Je zabić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy oni odeszli, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dzieciątko, jego matkę oraz uciekaj do Egiptu, i bądź tam aż ci powiem; bowiem Herod będzie szukał dzieciątka, by je zgładzić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: Wstań, weź Dziecko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał Dziecka, aby Je zgładzić.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić.