« Mat 21:8 Ewangelia Mateusza 21:9 Mat 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tłumy wprzód idące i za nim idące krzyczały mówiąc: Hoszyana synowi Dawidowemu. Błogosławiony idący w imię pańskie. Hoszyana na wysokościach.
2.WUJEK.1923A rzesze, które uprzedzały, i które pozad szły, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach!
3.RAKOW.NTA tłumy wprzód idące, i pozad idące, krzyczały, mówiąc: Hosanna onemu Synowi Dawidowemu; błogosławiony który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna któryś jest na najwyższych miejscach.
4.GDAŃSKA.1881A lud wprzód i pozad idący wołał, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem, Hosanna na wysokościach!
5.GDAŃSKA.2017A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!
6.SOŁOWEYCZYK.MATA rzesze, które przed nim i zanim szły, wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię. Pańskie: Hosanna na wysokościach.
7.SZCZEPAŃSKITłumy zaś, które <Go> poprzedzały, i które szły za Nim, wołały mówiąc: »Hosanna Synowi Dawida! błogosławiony, co idzie w Imię Pana«; »Hosanna na niebiosach!«
8.GRZYM1936A zarówno ci, co szli przed Jezusem, jak i ci, co szli za nim wołali: Hosanna synowi Dawida; błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.
9.DĄBR.WUL.1973Rzesze, które wyprzedzały i które postępowały za nim, wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach!
10.TYSIĄCL.WYD5A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!
11.BRYTYJKAA rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!
12.POZNAŃSKAA tłumy idące przed Nim i za Nim wołały głośno: "Hossanna" Synowi Dawidowemu! Chwała temu, który przychodzi w imię Pana, "Hosanna" na wysokościach!
13.WARSZ.PRASKATłumy, które szły na przedzie i z tyłu, wołały: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Hosanna na wysokościach!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tłumy poprzedzające go i idące za nim wołały, mówiąc: Wybaw, błagam, synem Dawida; Wielbiący Boga, który idzie w Imieniu Pana; Hosanna u Najwyższego!
15.EIB.BIBLIA.2016Tłumy natomiast, które Go poprzedzały, oraz te, które podążały za Nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach!
16.TOR.NOWE.PRZ.A tłumy idące przed Nim i za Nim wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!