« Mat 6:31 Ewangelia Mateusza 6:32 Mat 6:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszego tego pogani szukają. Wie bo Ociec wasz niebieski, iż potrzebujecie tego wszego.
2.WUJEK.1923Bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
3.RAKOW.NTBo wszytkich tych rzeczy Pogani domagają się; wie bowiem on Ociec wasz niebieski że potrzebujecie tych rzeczy wszytkich;
4.GDAŃSKA.1881Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
5.GDAŃSKA.2017Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBoć się o to wszystko poganie wielce starają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
7.SZCZEPAŃSKIO to wszystko ubiegają się właśnie poganie; wszak Ojciec wasz niebieski wie, iż tego wszystkiego wam potrzeba.
8.GRZYM1936O to się wprawdzie pilnie poganie starają. Ale Ojciec wasz niebieski wie, że tego wam trzeba.
9.DĄBR.WUL.1973Bo o to wszystko poganie się pilnie starają. Albowiem wie Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
11.BRYTYJKABo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
12.POZNAŃSKAbo o to wszystko zabiegają poganie. A Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
13.WARSZ.PRASKASą to sprawy, o które zabiegają poganie. Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.
15.EIB.BIBLIA.2016O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo tego wszystkiego szukają poganie. Wie bowiem Ojciec wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.