« Iza 27:12 Księga Izajasza 27:13 Iza 28:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: W on dzień zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli z ziemie Assyryjskiéj, i którzy byli wygnańcy w ziemi Egipskiéj: i będą się kłaniać Panu na górze świętéj w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się też w tym dniu, że zadmą w wielką trąbę i przyjdą zaginieni w ziemi Asyrii oraz ci, którzy byli wygnani do ziemi Egiptu; i będą oddawać pokłon PANU na świętej górze w Jerozolimie.
4.CYLKOWI stanie się téż dnia onego, że uderzą w surmę wielką, i powrócą zaginieni na ziemi Aszur, i rozproszeni po ziemi Micraim, i korzyć się będą Wiekuistemu na górze świętej w Jeruszalaim.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień zagrają na wielkiej trąbie, i wtedy przyjdą zagubieni w kraju Asyrii i rozproszeni po kraju egipskim, i uwielbią Pana na świętej górze, w Jeruzalem.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKAW ten dzień: Rozlegną się dźwięki surmy potężnej - a powrócą zagubnieni w asyryjskiej ziemi i rozproszeni po kraju egipskim. I złożą hołd Jahwe na świętej Górze w Jerozolimie.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym zabrzmi potężna trąba, i zjawią się wszyscy, co zaginęli w Asyrii i ci, którzy byli rozproszeni po całym Egipcie. I znów wielbić będą swego Pana na Górze Świętej w Jeruzalem mieście.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia także się stanie, że uderzą w wielką surmę i powrócą zaginieni na ziemi Aszur, i rozproszeni po ziemi Micraim, i będą się korzyć przed WIEKUISTYM na świętej górze w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu zadmą w wielki róg i przyjdą zagubieni na ziemiach Asyrii i rozproszeni po ziemi egipskiej, i pokłonią się PANU na świętej górze - w Jerozolimie.