« Iza 27:3 Księga Izajasza 27:4 Iza 27:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozgniewania niemasz u mnie: kto mię uczyni cierniem i tarniem w bitwie? pójdę po niéj, podpalę ją zarazem.
2.GDAŃSKA.1881Zapalczywości żadnej we mnie niemasz. Któż mi da oset albo ciernie, abym przeciwko niej walczył, i spalił ją do szczętu?
3.GDAŃSKA.2017Nie ma we mnie żadnej zapalczywości. Kto wystawi osty i ciernie do walki ze mną, abym z nimi walczył? Spaliłbym je do szczętu.
4.CYLKOWAlboż gniewu nie mam? Któż wyprowadzi osty i ciernie do walki zemną? Wystąpiwszy przeciw nim spaliłbym je pospołu.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie czuję gniewu. Niech Mi ktoś posieje ciernie i głogi, wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem!
6.BRYTYJKANie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem,
7.POZNAŃSKANie ma już we mnie gniewu. Lecz przeciw temu wystąpię do walki, kto daje mi ciernie i osty; spalę wszystkie do szczętu.
8.WARSZ.PRASKAJuż więcej nie odczuwam gniewu. Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, Ja wypowiem im wojnę, Ja wszystkie do końca spalę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie mam gniewu? Kto wyprowadzi osty i ciernie do walki ze Mną? Występując przeciwko nim, razem je spalę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma we Mnie wzburzenia, lecz niech Mi wysieją tam cierń albo oset, wystąpię do walki i spalę je ogniem.