« 1Krl 3:6 1 Księga Królewska 3:7 1Krl 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz, Panie Boże, tyś uczynił królem sługę twego miasto Dawida, ojca mego, a jam jest pacholę małe, a nie znające wyjścia i wejścia mego.
2.GDAŃSKA.1881A teraz, o Panie Boże mój, tyś postanowił królem sługę twego miasto Dawida, ojca mego, a jam jest dziecię małe, i nie umiem wychodzić ani wchodzić.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, o PANIE, mój Boże, ty ustanowiłeś swego sługę królem w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem małym dzieckiem i nie wiem, jak wyruszać ani jak wracać.
4.CYLKOWTeraz tedy o Wiekuisty, Boże mój, Tyś ustanowił królem sługę Twojego miasto Dawida, ojca mojego, jam zaś jeszcze wyrostkiem młodym, a nie wiem jak się kierować.
5.KRUSZYŃSKIA teraz Jahwe, Boże mój, Tyś wybrał na króla sługę swego na miejsce Dawida, ojca mego, a jam jest prawie dzieckiem małym, że nie wiem, jak wychodzić i wchodzić.
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić.
7.BRYTYJKATeraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować.
8.POZNAŃSKATeraz więc o Jahwe, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę po Dawidzie, moim ojcu, a ja jestem młodym człowiekiem i nie wiem, jak postępować.
9.WARSZ.PRASKATo Ty również, Jahwe, Boże mój, władzę po ojcu moim, Dawidzie, przekazałeś mnie, Twojemu słudze. A ja jestem jeszcze całkiem młody i nie bardzo wiem, jak postępować.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, o WIEKUISTY, mój Boże, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę zamiast mojego ojca Dawida; zaś ja jestem jeszcze młodym wyrostkiem i nie wiem jak postępować.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc, PANIE, mój Boże, Ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw.