« Apok 7:1 Apokalipsa Jana 7:2 Apok 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem inszego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywącego; i krzyknął głosem wielkim (ku) czterzem aniołom, którym dano szkodzić ziemi i morzu mówiąc:
2.WUJEK.1923I widziałem drugiego Anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim do czterech Aniołów, którym dano jest szkodzić ziemi i morzu,
3.RAKOW.NTI widziałem drugiego Anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywiącego; i krzyknął głosem wielkim ku czterem Aniołom, którym dano jest im szkodzić ziemi i morzu,
4.GDAŃSKA.1881I widziałem inszego Anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech Aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu;
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu:
6.JACZEWSKII ujrzałem innego jeszcze anioła: szedł on od wschodu słońca, miał godło Boga żywego i na czterech aniołów, którym dano moc szkodzenia ziemi i morzu, wielkim głosem wołał:
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem innego anioła, który wstąpił od wschodu słońca, z pieczęcią Boga żywego; i zawołał głosem wielkim czterem aniołom, którym dano szkodzić ziemi i morzu, mówiąc:
8.MARIAWICII widziałem drugiego Anioła, wstępującego od Wschodu słońca i mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem wielkim do czterech Aniołów, którym było poruczone, aby szkodzili ziemi i morzu,
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem innego Anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem donośnym, mówiąc do Aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu:
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem innego Anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem donośnym mówiąc do czterech Aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu:
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, [a] mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
12.BRYTYJKAWidziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:
13.POZNAŃSKAI ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc szkodzić ziemi i morzu:
14.WARSZ.PRASKAZobaczyłem też innego anioła. Zbliżał się od wschodu słońca i miał pieczęć Boga żywego. On to zwrócił się z takim oto rozkazem do czterech aniołów którzy mieli dokonać spustoszenia na ziemi i na morzu:
15.KALETAI widziałem innego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim [na] czterech aniołów, którym dano im, [aby] szkodzili ziemi i morzu;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem także innego anioła, który wchodził od wschodu słońca i miał pieczęć żyjącego Boga. Zawołał on wielkim głosem do tych aniołów, którym zostało dane by zaszkodzić ziemi i morzu,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem też kolejnego anioła. Wznosił się od wschodu i miał przy sobie pieczęć żywego Boga. Zawołał on donośnym głosem w stronę czterech aniołów, którym zezwolono szkodzić ziemi oraz morzu:
18.TOR.PRZ.I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego; i zawołał potężnym głosem do czterech aniołów, którym zostało dane uczynić szkodę ziemi i morzu,