« Mat 25:37 Ewangelia Mateusza 25:38 Mat 25:39 » 

1.WUJEK.1923Kiedyśmy cię téż widzieli gościem, i przyjęliśmy cię? albo nagim, i przyodzialiśmy cię?
2.RAKOW.NTA kiedyżeśmy cię widzieli Gościem, a przygarnęliśmy? abo nagim, a przyodzialiśmy?
3.GDAŃSKA.1881I kiedyśmy cię widzieli gościem, a przyjęliśmy cię? albo nagim, a przyodzialiśmy cię?
4.GDAŃSKA.2017I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię?
5.SOŁOWEYCZYK.MATKiedyśmy cię też widzieli gościem, i przyjęliliśmy cię; albo nagim, i przyodzialiśmy cię?
6.SZCZEPAŃSKIKiedy to widzieliśmy Cię gościem, a przyjęliśmy {Cię}, lub nagim, a odzialiśmy {Cię}?
7.GRZYM1936Kiedy jako podróżnego przyjęliśmy cię w domu, a nagiego przyodzialiśmy?
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
9.BRYTYJKAA kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
10.POZNAŃSKAI kiedyż to widzieliśmy, żeś przybył, i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi, i przyodzialiśmy Cię?
11.WARSZ.PRASKAKiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, nagim i przyodzialiśmy Cię,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy też widzieliśmy cię odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy?