« Mat 27:11 Ewangelia Mateusza 27:12 Mat 27:13 » 

1.WUJEK.1923A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
2.RAKOW.NTA gdy nań skarżono od przedniejszych Ofiarowników, i starszych, nic nie odpowiedział.
3.GDAŃSKA.1881A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
4.GDAŃSKA.2017A gdy oskarżali go naczelni kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy nań skarżyli Arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy Go oskarżali przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
7.GRZYM1936A choć wyżsi kapłani i książęta oskarżali go, nic nie odpowiadał.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
9.BRYTYJKAA gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
10.POZNAŃSKAA kiedy arcykapłani i starsi stawiali Mu (różne) zarzuty, nic nie odpowiadał.
11.WARSZ.PRASKAA potem, gdy Go oskarżali najwyżsi kapłani i starsi ludu, nie odpowiadał wcale.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przedniejsi kapłani oraz starsi go oskarżali, nic nie odpowiedział.