« 1Moj 21:17 1 Księga Mojżeszowa 21:18 1Moj 21:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWstań a pojmi dziecię za rękę, boć się rozpłodzi w wieliką włość”.
2.WUJEK.1923Wstań, weźmij dziecię, a ujmij je za rękę jego; bo w naród wielki rozmnożę go.
3.GDAŃSKA.1881Wstań, weźmij dziecię, a ujmij je ręką swoją: bo w naród wielki rozmnożę je.
4.GDAŃSKA.2017Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem.
5.NEUFELD.1863Wstań! podnieś chłopca, i utrzymywaj go ręką swoją, gdyż wielkim narodem go uczynię.
6.CYLKOWWstań, podnieś chłopca, a ujmij go ręką twoją; gdyż naród wielki uczynię zeń."
7.KRUSZYŃSKIPowstań, podnieś chłopca, weź go za rękę, bo uczynię z niego naród wielki".
8.MIESESWstań, podnieś tego chłopca, ujmij go swoją ręką, albowiem uczynię go wielkim narodem”.
9.TYSIĄCL.WYD5Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród.
10.BRYTYJKAWstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki.
11.POZNAŃSKAWstań, podnieś chłopca i uchwyć go mocno za rękę! Przecież to z niego wywiodę wielki naród!
12.WARSZ.PRASKAWstań, weź swego syna i trzymaj go mocno za rękę. A Ja uczynię go kiedyś ojcem wielkiego narodu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstań, podnieś chłopca oraz ujmij go twoją ręką, gdyż uczynię z niego wielki naród.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWstań, podnieś go, otocz go opieką, gdyż uczynię z niego wielki naród!