« 1Moj 33:10 1 Księga Mojżeszowa 33:11 1Moj 33:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzymi z pożegnanim ❬...❭”
2.WUJEK.1923A przyjmij błogosławieństwo, którem ci przyniósł, i które mi darował Bóg, dający wszystko. Ledwie za przymuszeniem braterskiem przyjmując,
3.GDAŃSKA.1881Przyjmijże proszę dar mój, którym ci przyniósł, gdyż mię hojnie błogosławił Bóg, a mam wszystkiego dosyć. A tak uprosił go, że to przyjął.
4.GDAŃSKA.2017Przyjmij, proszę, mój dar, który ci przyniosłem, bo Bóg hojnie mi błogosławił, a mam dość wszystkiego. I tak nalegał na niego, że to przyjął.
5.NEUFELD.1863to przyjmij pozdrowienie moje, które ci składaném zostało, gdyż obdarzył mnie Bóg i wszystkiego mam. I nalegał na niego i wziął.
6.CYLKOWPrzyjmijże dar mój, który złożonym ci został; gdyż obdarzył mnie Bóg, a mam wszystko!" I nalegał nań, i przyjął.
7.KRUSZYŃSKIPrzyjmij-że ofiarę moją, która została do ciebie przyprowadzona, bo oto Bóg udzielił mi wszystkiego". I tak nalegał na niego, że przyjął.
8.MIESESPrzyjm więc pozdrowienie moje, które przyniesiono tobie, albowiem Bóg był łaskaw na mnie i posiadam wszystko”. On nalegał na niego, więc przyjął
9.SPITZER.1937Przyjmże, proszę, błogosławieństwo moje, które przyniesiono tobie, gdyż łaskawy dla mnie Bóg i ponieważ posiadam wszystko. I nalegał na niego, więc przyjął.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyjmij więc dar mój, który dla ciebie przeznaczyłem; Bóg obdarzył mnie sowicie: mam wszystko! I tak nalegał na niego, aż wreszcie przyjął.
11.BRYTYJKAPrzyjmij, proszę, upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg był mi łaskawy i mam wszystko! A gdy usilnie nalegał na niego, przyjął.
12.POZNAŃSKAPrzyjmij zatem ten dar, który ci ode mnie dostarczono. Wszak to Bóg poszczęścił mi łaskawie i mam dość wszystkiego. I tak go namawiał, aż w końcu przyjął.
13.WARSZ.PRASKAZechciej więc przyjąć dar, który jest przeznaczony dla ciebie. Bóg był dla mnie łaskaw i mam wszystko, co mi potrzebne. I tak długo nalegał, aż [Ezaw] przyjął [podarek].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyjmij mój dar, który ci został złożony; ponieważ Bóg mnie obdarzył i mam wszystko. I nalegał, więc przyjął.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjmij, proszę, to moje błogosławieństwo, które ci posłałem, gdyż Bóg był mi łaskawy, tak że mam wszystko! Gdy tak nalegał, Ezaw przyjął jego dar.