« Jan 13:2 Ewangelia Jana 13:3 Jan 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc Jesus iż wszytko dał mu ociec do rąk, a iż od Boga wyszedł, i do Boga szedł.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż mu wszystko dał Ojciec w ręce, a iż od Boga wyszedł i do Boga idzie:
3.RAKOW.NTWiedząc Jezus, że wszytkie rzeczy podał jemu Ociec do rąk, a iż od Boga wyszedł, i do Boga idzie;
4.GDAŃSKA.1881Widząc Jezus, iż wszystko Ojciec podał do rąk jego, a iż od Boga wyszedł i do Boga idzie,
5.GDAŃSKA.2017Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie;
6.SZCZEPAŃSKIw przekonaniu, iż Ojciec oddał Mu w ręce wszystko, i że od Boga wyszedł i do Boga wraca,
7.MARIAWICI– wiedząc Jezus, że wszystko dał Mu Ojciec w ręce Jego, i że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
8.GRZYM1936wiedząc Jezus, że Ojciec dał mu wszystko w ręce i że od Boga przyszedł i do Boga wracał,
9.DĄBR.WUL.1973wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża,
10.DĄBR.GR.1961wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża,
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
12.BRYTYJKAWiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
13.POZNAŃSKAJezus wiedząc, że Ojciec wszystko złożył w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
14.WARSZ.PRASKAwtedy On, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga wraca,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko do rąk, i że wyszedł od Boga oraz do Boga idzie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi.
17.TOR.PRZ.Jezus wiedząc, że Ojciec wszystko przekazuje w Jego ręce, i że od Boga wyszedł i odchodzi do Boga,