« Eze 28:26 Księga Ezechiela 29:1 Eze 29:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku dziesiątego, w dziesiątym miesiącu, jedenastego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Roku dziesątego, dziesątego miesiąca, dwunastego dnia tegoż miesiąca stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017W dziesiątym roku, dziesiątego miesiąca, dwunastego dnia tego miesiąca doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWRoku dziesiątego, dziesiątego miesiąca, dwunastego dnia tegoż miesiąca doszło mnie słowo Wiekuistego: głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dwunastego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKAW dziesiątym roku, w dziewiątym miesiącu, dwunastego dnia tego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAW dziesiątym roku, dziesiątego [miesiąca], w dwunastym [dniu] miesiąca Jahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKARoku dziesiątego, dwunastego dnia, dziesiątego miesiąca Pan przemówił do mnie w te słowa:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziesiątego roku, dziesiątego miesiąca, dwunastego dnia tego miesiąca, doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW dziesiątym roku, w dziesiątym miesiącu, dwunastego dnia tego miesiąca PAN skierował do mnie Słowo tej treści: