« 1Moj 34:8 1 Księga Mojżeszowa 34:9 1Moj 34:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa sjednajmy społu swadźbę, a dawajcie nam wasze dziewki a nasze sobie pojmujcie,
2.WUJEK.1923A pójmujmy się z obu stron: córki wasze wydajcie za nas, a córki nasze pójmujcie.
3.GDAŃSKA.1881A spowinowaćcie się z nami, córki wasze dawając nam, a córki nasze pojmując sobie.
4.GDAŃSKA.2017Spowinowaćcie się z nami. Dajcie nam wasze córki i bierzcie sobie nasze córki.
5.NEUFELD.1863Spowinowaćcie się z nami! córki swoje dacie nam, a córki nasze pojmiecie sobie.
6.CYLKOWA spowinowaćcie się z nami: córki wasze oddacie nam, a córki nasze weźmiecie sobie.
7.KRUSZYŃSKIDajcie nam wasze córki, my wam damy nasze córki, pobieżcie je.
8.MIESESPobierajcie się z nami: będziecie córki wasze dawać nam, a córki nasze będziecie pojmować sobie.
9.SPITZER.1937I spowinowaćcie się z nami, córki wasze dajcie nam, a córki nasze weźmiecie sobie.
10.TYSIĄCL.WYD5Spowinowaćcie się z nami; córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie.
11.BRYTYJKAI spowinowaćcie się z nami: Dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony córki nasze,
12.POZNAŃSKASpowinowaćcie się z nami! Dajcież nam wasze córki, a sobie bierzcie córki nasze.
13.WARSZ.PRASKAMoglibyście spowinowacić się z nami, dając nam wasze córki za żony, a nasze biorąc dla siebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.No i spowinowaćcie się z nami; wasze córki oddajcie nam, a nasze córki weźmiecie sobie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSpowinowaćcie się też z nami. Dawajcie nam wasze córki za żony i żeńcie się z naszymi córkami.