« Mat 8:3 Ewangelia Mateusza 8:4 Mat 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi mu Jezus: Patrz abyś nikomu nie powiedał, ale idź ukaż się Offiarnikowi, a donieś dar który przykazał Moiżesz na świadectwo jim.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Jezus: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz na świadectwo im,
3.RAKOW.NTI mówi mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie powiedał; ale idź, okaż się Ofiarownikowi, i ofiaruj dar, który rozrządził Moyzesz na świadectwo im.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Jezus: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się kapłanowi, i ofiaruj dar on, który przykazał Mojżesz na świadectwo przeciwko nim.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do niego: Uważaj, abyś nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł mu Jezus: Patrz abyś nikomu nie powiadał: ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz, na świadectwo im.
7.SZCZEPAŃSKIRzekł Mu nadto Jezus: Uważaj, byś nikomu nie mówił; lecz idź, okaż się kapłanowi, i złóż ofiarę jaką przepisał Mojżesz, dla ich świadectwa.
8.GRZYM1936I rzekł mu Jezus: Strzeż się mówić o tem komu, ale idź, przedstaw się kapłanowi i złóż ofiarę nakazaną przez Mojżesza, im na świadectwo.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz na świadectwo im.
10.DĄBR.GR.1961I rzecze mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanom i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz, na świadectwo im.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów [o tym] nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
12.BRYTYJKAI rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich.
13.POZNAŃSKAI mówi mu Jezus: - Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar, jaki przepisał Mojżesz na świadectwo im.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus powiedział doń: Pamiętaj, żebyś nie mówił o tym nikomu, lecz idź, przedstaw się kapłanowi i złóż ofiarę przepisaną przez Mojżesza, by była dla nich świadectwem!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus także mu mówi: Uważaj, abyś nikomu nie powiedział; ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj - powiedział Jezus - nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus powiedział do niego: Uważaj, abyś nikomu o tym nie mówił, ale idź, pokaż siebie kapłanowi, i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.