« Apok 14:9 Apokalipsa Jana 14:10 Apok 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ten napije się wina gniewu Bożego, nalanego wina nieroztworzonego w czaszy gniewu jego; i męczon będzie w ogniu i (w) siarce, przed anioły świętymi, i przed barankiem.
2.WUJEK.1923I on pić będzie z wina gniewu Bożego, które zmięszane jest z szczerem winem w kubku gniewu jego, i będzie męczon ogniem i siarką przed oczyma Aniołów świętych i przed oczyma Baranka.
3.RAKOW.NTI on pić będzie z wina zapalczywości Bożej, z wina nie rostworzonego nalanego w kubku gniewu jego; i będzie dręczon w ogniu i siarce przed Anioły świętymi, i przed Barankiem.
4.GDAŃSKA.1881I ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością Aniołów świętych i przed oblicznością Baranka.
5.GDAŃSKA.2017Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.
6.JACZEWSKIten pić będzie wino gniewu Bożego - wino nalane w kielich zagniewania jego; dręczyć go będzie ogień i siarka wobec świętych aniołów i wobec Baranka;
7.APOKALYPSIS.1905i on pić będzie z wina pożądania Boga, czystego, nalanego do kubka gniewu jego, i będzie męczony w ogniu i siarce w obec świętych aniołów i wobec baranka.
8.DĄBR.WUL.1973ten będzie pić wino gniewu Bożego, które zmieszane jest ze szczerym winem w pucharze gniewu jego, i będzie męczony ogniem i siarką w obecności Aniołów świętych i wobec Baranka.
9.DĄBR.GR.1961to i on będzie pić wino gniewu Bożego, szczere wino nalane do pucharu jego gniewu i będzie męczony ogniem i siarką w obecności Aniołów świętych i wobec Baranka.
10.TYSIĄCL.WYD5ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane bez rozcieńczenia, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
11.BRYTYJKATo i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
12.POZNAŃSKAten również będzie pił wino zapalczywości Boga, przygotowane, nie rozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
13.WARSZ.PRASKArównież będzie musiał pić przygotowane wino z kielicha gniewu Bożego, i to wcale nie rozcieńczone wodą. Będzie też dręczony ogniem i siarką na oczach świętych aniołów i Baranka.
14.KALETAI ten pić_będzie z wina zapalczywości Bożej, nalanego szczerego w kielichu gniewu jego i będzie_męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed Barankiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.sam także będzie pił z wina gniewu Boga; niezmieszanego, nalanego w kielich Jego zapalczywości. Będzie też męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów oraz wobec Baranka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITten będzie pił wino Bożego wzburzenia - gotowe i nierozcieńczone - z kielicha Jego gniewu. Będzie on dręczony w ogniu i siarce w obliczu świętych aniołów i w obliczu Baranka.
17.TOR.NOWE.PRZ.To i on napije się wina Bożego wzburzenia, które jest zmieszane i nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.