« Apok 14:15 Apokalipsa Jana 14:16 Apok 14:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzucił siedzący na obłoku sierp swój na ziemię, i pożęta (jest) ziemia.
2.WUJEK.1923I zapuścił, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię, i pożęta jest ziemia.
3.RAKOW.NTI zapuścił on siedzący na obłoku sierp swój na ziemię; i pożęta jest ziemia.
4.GDAŃSKA.1881I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
6.JACZEWSKII siedzący na obłoku anioł spuścił swą kosę na ziemię i żniwo dokonanem zostało.
7.APOKALYPSIS.1905I zarzucił siedzący na obłoku sierp swój na ziemię, i pożętą została ziemia.
8.DĄBR.WUL.1973A ten, który siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęte było wszystko na ziemi.
9.DĄBR.GR.1961A ten, który siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęte było wszystko na ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
11.BRYTYJKAI zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta.
12.POZNAŃSKAA Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
13.WARSZ.PRASKAWtedy ten, który siedział na obłoku, zrzucił swój sierp na ziemię i dokonało się żniwo na ziemi.
14.KALETAI zapuścił [ten, który] siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta_jest ziemia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ten, co siedział na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi Ten, który siedział na obłoku, rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.
17.TOR.NOWE.PRZ.I rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i zżętą została ziemia.