« Apok 14:7 Apokalipsa Jana 14:8 Apok 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I iny anioł nadszedł, mówiąc: Upadł, upadł, Babilon miasto wielkie, które z wina nieczystości swej popoiło wszytki narody.
2.WUJEK.1923A pozad szedł drugi Aniół, mówiąc: Upadła, upadła Babilonia ona wielka, która winem gniewu porubstwa swojego napoiła wszystkie narody.
3.RAKOW.NTA za nim szedł drugi Anioł, mówiąc: Upadła, upadła Babilonia miasto ono wielkie! iż winem zapalczywości wszeteczeństwa swojego napoiła wszytki narody.
4.GDAŃSKA.1881A za nim szedł drugi Anioł, mówiąc: Upadł Babilon, ono miasto wielkie! bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017A za nim szedł inny anioł i mówił: Upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody.
6.JACZEWSKIZa nim podążał inny anioł i wołał: Upadł, upadł on wielki Babilon, który winem złości i rozpusty upajał wszystkie narody.
7.APOKALYPSIS.1905A inny anioł następował, mówiąc: „Upadła, upadła Babilonja, owe miasto wielkie, bo winem pożądliwości wszeteczeństwa swego napoiła wszystkie narody”.
8.DĄBR.WUL.1973A inny Anioł postępował za nim mówiąc: Upadło, upadło wielkie miasto Babilon, które winem szału swej rozpusty poiło wszystkie narody.
9.DĄBR.GR.1961A inny, drugi Anioł postępował za nim i wołał. Upadło, upadło wielkie miasto Babilon, które winem szału swej rozpusty napoiło wszystkie narody.
10.TYSIĄCL.WYD5A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad za nim, mówiąc: Upadł, upadł Wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!
11.BRYTYJKAA drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.
12.POZNAŃSKAA inny, drugi anioł przyszedł za nim, mówiąc: "Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleńczego nierządu napoił wszystkie narody!"
13.WARSZ.PRASKAZa nim leciał drugi anioł wołając: Upadł, upadł wielki Babilon, ten, który winem swych rozpalonych pożądliwości upoił wszystkie narody!
14.KALETAA inny wtóry szedł_za [nim],
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A za nim szedł inny anioł, mówiąc: Upadł, upadł Babilon, wielka ojczyzna, która napoiła wszystkie narody z wina pożądania swojej prostytucji.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA drugi anioł szedł za nim z okrzykiem: Upadł! Upadł wielki Babilon, który winem swojej szaleńczej rozpusty napoił wszystkie narody!
17.TOR.NOWE.PRZ.A po nich szedł inny anioł, mówiąc: Upadł, upadł Babilon, miasto wielkie, gdyż winem szału swojego nierządu napoił wszystkie narody.