« 1Tym 1:2 1 List do Tymoteusza 1:3 1Tym 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakom cię uprosił pomieszkać w Efezie, idąc do Macedonij: abyś opowiedał niektórym, żeby inaczej nie uczyli.
2.WUJEK.1923Jakom cię prosił, abyś został w Ephezie, gdym szedł do Macedonii, abyś opowiedział niektórym, żeby inaczéj nie uczyli,
3.RAKOW.NTJakom cię prosił abyś zetrwał w Efezie, gdym szedł do Macedoniey, abyś roskazał niektórym żeby inszej nauki nie uczyli;
4.GDAŃSKA.1881Jakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, patrzże, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli.
5.GDAŃSKA.2017Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali;
6.JACZEWSKIUdając się do Macedonii, prosiłem cię, abyś został w Efezie i abyś oznajmił wiadomym ci osobom, żeby odmiennej od naszej nauki nie głosiły
7.SYMONPrzypominam tobie, jakom cię prosił, gdym szedł do Macedonji, abyś pozostał w Efezie, i niektórym tam przykazał, by nie opowiadali nauki inszej:
8.MARIAWICIJakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, tak też abyś przykazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,
9.DĄBR.WUL.1973Jakże prosiłem cię, gdym wyruszał do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i zapowiedział innym, aby nie głosili nauki odmiennej
10.DĄBR.GR.1961Jakże prosiłem cię, gdym wyruszał do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i zapowiedział innym, aby nie głosili nauki odmiennej,
11.TYSIĄCL.WYD5Jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak polecam teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej,
12.BRYTYJKAGdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my
13.POZNAŃSKAWybierając się do Macedonii, poleciłem ci pozostać w Efezie. Miałeś napomnieć niektórych, aby nie nauczali inaczej niż my,
14.WARSZ.PRASKAZgodnie z tym, o co cię już prosiłem, gdy udawałem się do Macedonii, pozostań w Efezie i staraj się nakłonić do milczenia tych, którzy głoszą tam błędne nauki,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak jak cię prosiłem, idąc do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i nakazał niektórym nie nauczać inaczej,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki.
17.TOR.PRZ.A idąc do Macedonii zachęciłem ciebie, abyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom rozkazał aby nie nauczali inaczej niż my ,