« Mat 22:40 Ewangelia Mateusza 22:41 Mat 22:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zebrawszy Faryzeusze, spytał ich Jezus, mówiąc:
2.WUJEK.1923A gdy się Pharyzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus,
3.RAKOW.NTA gdy się zgromadzili Faryzeuszowie, spytał ich Jezus,
4.GDAŃSKA.1881A gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus,
5.GDAŃSKA.2017A gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał:
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy faryzeusze się zebrali, zapytał ich Jezus,
8.GRZYM1936Zgromadzonych faryzeuszów zapytał raz Jezus
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus
10.DĄBR.GR.1961A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy zebrali się faryzeusze, Jezus zadał im takie pytanie:
12.BRYTYJKAA gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus,
13.POZNAŃSKAA kiedy faryzeusze zebrali się razem, Jezus ich zapytał: -
14.WARSZ.PRASKAA kiedy faryzeusze byli razem, zapytał ich Jezus:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy się zebrali faryzeusze, Jezus ich spytał,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zebrali się faryzeusze, Jezus zapytał ich:
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zebrali się faryzeusze, Jezus spytał ich,