« Mar 6:30 Ewangelia Marka 6:31 Mar 6:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Przydźcie wy sami osobno na puste miejsce, i odpoczyńcie mało. Byli bo przychodzący i odchodzący mnodzy że ani jeść czasu mieli.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Pójdźcie osobno na miejsce puste, a odpoczyńcie maluczko; bo wiele tych było, co przychadzali i odchadzali i ani czasu mieli do jedzenia.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Pódźcie wy sami z osobna na puste miejsce, a odpoczyńcie trochę; Było bowiem wiele przychadzających, i odchadzających, i ani ku jedzeniu czasu sposobnego nie mieli.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce puste, a odpocznijcie trochę; bo ich wiele było, co przychodzili, i odchodzili, tak iż nie mieli wolnego czasu, żeby jedli.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli wolnego czasu, żeby zjeść.
6.SZCZEPAŃSKIA On im rzecze: Chodźcie <wy sami> na ubocze, na miejsce pustynne, i spocznijcie nieco. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, a oni nie mieli nawet chwili <sposobnej>, by się posilić.
7.GRZYM1936I rzekł im: Idźcie osobno na samotność i odpocznijcie nieco. Było bowiem wielu, którzy przychodzili i odchodzili i nawet czasu na posiłek nie mieli.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Pójdźcie na ubocze, na miejsce pustynne, a spocznijcie nieco. Albowiem wielu było, którzy przybywali lub odchodzili, że nawet na posiłek czasu nie mieli.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Pójdźcie na ubocze, na miejsce pustynne, a spocznijcie nieco. Albowiem wielu było, którzy przybywali lub odchodzili, że nawet na posiłek czasu nie było.
10.TYSIĄCL.WYD5A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
11.BRYTYJKAI rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
12.POZNAŃSKAI mówi im: - Pójdźcie osobno na miejsce ustronne i trochę odpocznijcie. Bo wielu (ludzi) przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet czasu, aby (coś) zjeść.
13.WARSZ.PRASKAA On rzekł do nich: Odejdźcie sami na osobność i odpocznijcie trochę. Było tam bowiem wielu przychodzących i odchodzących, tak że nie mieli nawet czasu, by się posilić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im powiedział: Idźcie wy sami, osobno, na puste miejsce i trochę odpocznijcie. Bo byli liczni co przychodzili i odchodzili, więc nie mieli nawet sposobności by zjeść.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy powiedział im: Niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet czasu na posiłek.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Idźcie tylko wy sami na osobność, na ustronne miejsce i trochę odpocznijcie; bo wielu było tych, którzy przychodzili i odchodzili, tak że nie mieli nawet sposobności by zjeść.