« 2Pio 1:19 2 List Piotra 1:20 2Pio 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To pierwej wiedząc, że wszelkie proroctwo pisma, wsamo osobnem wykładaniu nie bywa.
2.WUJEK.1923To najprzód rozumiejąc, iż każde proroctwo Pisma nie dzieje się wykładem własnym.
3.RAKOW.NTTo naprzód wiedząc, iż każde proroctwo pisma, własnego wykładu nie jest.
4.GDAŃSKA.1881To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
5.GDAŃSKA.2017To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
6.JACZEWSKICo do onych proroctw, w Piśmie świętem zapisanych, to powinniście wiedzieć, że nie możemy ich tłumaczyć wedle własnego rozumienia,
7.MARIAWICIto naprzód rozumiejąc, że żadne proroctwo Pisma nie bywa (rozumiane) wykładem własnym.
8.DĄBR.WUL.1973Ale to przede wszystkim pojmijcie, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
9.DĄBR.GR.1961Ale na to przede wszystkim pomnijcie, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
10.TYSIĄCL.WYD5To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania.
11.BRYTYJKAPrzede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
12.POZNAŃSKAPrzede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w Piśmie.
13.WARSZ.PRASKAPrzede wszystkim jednak pamiętajcie o tym, że nikt nie jest w stanie sam zrozumieć żadnego z proroctw zawartych w Piśmie.
14.KALETATo najpierw wiedząc, że żadne proroctwo Pisma własnego wykładu nie jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To najpierw wiedząc, że całe proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wykładu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń.
17.TOR.PRZ.To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie staje się podstawą własnego wykładu.