« 1Krl 21:3 1 Księga Królewska 21:4 1Krl 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy przyszedł Achab do domu, gniewając się a gorląc się z tego słowa, jeż mowił k niemu Nabot jezrahelitski rzekąc: „Nie dam tobie dziedzicstwa oćcow mych.” A porzucił się na łoże swe, obrociw twarz k ścienie i nie jadł chleba.
2.WUJEK.1923Przyszedł tedy Achab do domu swego, gniewając się i zgrzytając o słowo, które był rzekł do niego Naboth Jezrahelczyk, rzekąc: Nie dam dziedzictwa ojców moich. I porzuciwszy się na łóżku swem, odwrócił twarz swą do ściany i nie jadł chleba.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł Achab do domu swego smutny i zagniewany dla słowa, które mu rzekł Nabot Jezreelita, mówiąc: Nie dam ci dziedzictwa ojców moich; i układł się na łożu swem, a odwrócił twarz swoję, i nie jadł chleba.
4.GDAŃSKA.2017Achab przyszedł więc do swego domu smutny i zagniewany z powodu słów, które Nabot Jizreelita wypowiedział do niego: Nie dam ci dziedzictwa swoich ojców. I położył się na swoim łożu, odwrócił swoją twarz i nie jadł chleba.
5.CYLKOWPrzybył tedy Ahab do pałacu swego zgnębiony i rozdrażniony z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, gdy rzekł: Nie odstąpię ci spuścizny ojców moich! I położył się na łożu swojem, i odwrócił swe oblicze, i nie przyjął posiłku.
6.KRUSZYŃSKIAchab wrócił do swego domu posępny i przygnębiony na skutek tego, co mu powiedział Nabot Izreelczyk, mówiąc: "Nie oddam ci dziedzictwa ojców moich". A położywszy się na łóżku swoim, odwracał się twarzą swoją i nie chciał przyjmować pokarmu.
7.TYSIĄCL.WYD5Achab przyszedł więc do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot Jizreelita wypowiedział do niego, a mianowicie: Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł.
8.BRYTYJKAAchab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: Nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku.
9.POZNAŃSKAAchab przyszedł do swego domu chmurny i gniewny z powodu słów, które wyrzekł do niego Nabot Jizreelita, powiadając: - Nie dam ci dziedzictwa moich ojców. Legł na swym łożu, odwrócił swą twarz i nie chciał jeść chleba.
10.WARSZ.PRASKAWrócił tedy Achab do swego domu zasępiony i zły z powodu tego, co mu powiedział Nabot z Jizreel, mianowicie że nie odstąpi mu dziedzictwa swoich ojców. Położył się [Achab] na swoim łóżku, odwrócił twarz i nie chciał nic jeść.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Ahab przybył do swojego pałacu zgnębiony i rozdrażniony, z powodu odpowiedzi jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, gdy powiedział: Nie odstąpię ci spuścizny moich przodków! Położył się na swym łożu, odwrócił swoje oblicze oraz nie przyjął posiłku.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAchab przyszedł więc do domu posępny i gniewny. Nie w smak było mu to, że Jizreelczyk Nabot odmówił mu dziedzictwa po przodkach. Położył się do łóżka, odwrócił twarz i nie chciał spożyć posiłku.