« Ezdr 1:8 Księga Ezdrasza 1:9 Ezdr 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz śrebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć.
2.GDAŃSKA.1881A tak jest liczba ich: Miednic złotych trzydzieści, miednic srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziwięć.
3.GDAŃSKA.2017A oto ich liczba: trzydzieści czasz złotych, tysiąc czasz srebrnych, dwadzieścia dziewięć noży;
4.KRUSZYŃSKIOto ich liczba: półmisków złotych trzydzieści, półmisków srebrnych tysiąc, noży dwadzieścia dziewięć,
5.TYSIĄCL.WYD5A oto liczba tych sprzętów: czasz złotych - trzydzieści, czasz srebrnych - noży tysiąc dwadzieścia dziewięć,
6.BRYTYJKAa liczba ich była następująca: złotych czasz trzydzieści, srebrnych czasz tysiąc dwadzieścia dziewięć, noży dwadzieścia dziewięć,
7.POZNAŃSKAA oto ich wykaz: trzydzieści czasz złotych, tysiąc czasz srebrnych, dwadzieścia dziewięć kadzielnic,
8.WARSZ.PRASKAA oto wykaz odzyskanych rzeczy: trzydzieści czasz złotych, tysiąc czasz srebrnych, dwadzieścia dziewięć kadzielnic,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A taka jest ich liczba: Trzydzieści złotych miednic, tysiąc srebrnych miednic, dwadzieścia dziewięć noży,
10.EIB.BIBLIA.2016Liczba tych sprzętów była następująca: złotych czasz: trzydzieści, srebrnych czasz: tysiąc, noży: dwadzieścia dziewięć,