« Psal 21:7 Księga Psalmów 21:8 Psal 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:8) Naleziona bądź ręka twoja wszem nieprzyjacielom twojim, prawica twoja najdzi wszystki, jiż cie nienaźrzą.
2.PS.PUŁAWSKI(20:8) Naleziona bądź ręka twoja wszem nieprzyjacielom twoim, prawica twoja najdź wszytki, jiż cie nienaźrzą.
3.WUJEK.1923(21:9) Niech znajdą rękę twoję wszyscy nieprzyjaciele twoi: prawica twa niech najdzie wszystkie, którzy cię w nienawiści mają.
4.GDAŃSKA.1881(21:9) Znajdzie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięże wszystkich, co cię w nienawiści mają.
5.GDAŃSKA.2017Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854(21:9) Dosięgnie, ręka-Twa, wszystkich nieprzyjaciół-Twoich; prawica-Twoja, znajdzie nienawidzących-Cię.
7.GÖTZE.1937(21:9) Ręka Twoja znajdzie wszystkich wrogów Twoich, a prawica Twoja wszystkich, którzy Cię nienawidzą.
8.CYLKOW(21:9) Dosięgnie ręka Twoja wszystkie wrogi Twoje, prawica Twa najdzie nieprzyjacioły Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(21:9) Znajdzie Twa ręka wszystkich nieprzyjaciół Twoich, a prawica Twa odnajdzie tych, co Cię nienawidzą.
10.ASZKENAZY (21:9) Da ręka Twa radę wszystkim Twym wrogom, odnajdzie Twa prawica wszystkich, co Cię nienawidzą, -
11.SZERUDA(21:9) Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich, prawica Twoja dosięgnie wszystkich, którzy Cię nienawidzą.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:9) Na wszystkich wrogów Twoich niech spadnie Twa ręka; niech nienawidzących Ciebie znajdzie Twa prawica.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:9) Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
14.BRYTYJKA(21:9) Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
15.POZNAŃSKA(21:9) Dosięgniesz swym ramieniem wszystkich Twoich wrogów, prawica Twa dosięgnie tych, co żywią nienawiść ku Tobie.
16.WARSZ.PRASKA(21:9) Twoje ręce dosięgną wszystkich Twoich wrogów, Twoja prawica znajdzie tego, kto Cię nienawidzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:9) Twoja ręka dosięgnie wszystkich Twoich wrogów; Twa prawica znajdzie Twoich nieprzyjaciół.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:9) Twoja ręka dosięgnie wszystkich twych nieprzyjaciół, Nie uda się umknąć tym, którzy cię nienawidzą.