« DzA 23:1 Dzieje Apostolskie 23:2 DzA 23:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Arcyoffiarnik lepak Ananiasz kazał stojącym przed sobą bić go w usta.
2.WUJEK.1923A Ananiasz, najwyższy kapłan, kazał go tym, którzy przy nim stali, bić w gębę.
3.RAKOW.NTA przedniejszy Ofiarownik Ananiasz kazał onym, którzy stali przy nim, bić go w gębę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Ananijasz, najwyższy kapłan, rozkazał go tym, którzy przy nim stali, bić w gębę.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Ananiasz, najwyższy kapłan, rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz.
6.JACZEWSKINajwyższy kapłan, Ananiasz, polecił jednemu ze straży przybocznej, by dał Pawłowi policzek.
7.SZCZEPAŃSKINa to arcykapłan Ananiasz rozkazał jego otoczeniu, by go biło po twarzy.
8.DĄBR.WUL.1973Ale Ananiasz, najwyższy kapłan, kazał stojącym obok bić go po twarzy.
9.DĄBR.GR.1961Na to arcykapłan Ananiasz kazał stojącym obok bić go po twarzy.
10.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz.
11.BRYTYJKALecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz.
12.POZNAŃSKAWtedy arcykapłan Ananiasz kazał tym, którzy blisko niego stali, uderzyć go w twarz.
13.WARSZ.PRASKAW tym momencie arcykapłan Ananiasz kazał tym, którzy stali w pobliżu, uderzyć go w twarz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś arcykapłan Ananiasz nakazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w pysk.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Ananiasz, arcykapłan, rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzać go w twarz.