« DzA 23:20 Dzieje Apostolskie 23:21 DzA 23:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ty przeto nie daj się im namówić. Bo czyha nań znich więcej niż czterdzieści mężów, którzy zaklęli się ani jeść ani pić, ażby ji zabili, a tera[z] gotowi są czekając od ciebie odpowiedzi.
2.WUJEK.1923Ale ty nie wierz im; boć się nań nasadziło z nich więcej niż czterdzieści mężów, którzy się ślubem zawiązali nie jeść, ani pić, ażby go zabili: i teraz są pogotowiu, czekając obietnice twojéj.
3.RAKOW.NTTy tedy nie daj się namawiać im; Bo się nasadziło nań z nich, mężów więcej niż czterdzieści, którzy się zaklęli, iż nie mają ani jeść, ani pić, ażby go zagładzili; i teraz gotowi są, czekając od ciebie przyobiecania.
4.GDAŃSKA.1881Ale ty nie pozwalaj im tego; bo się nań nasadziło z nich więcej niż czterdzieści mężów, którzy się klątwą zawiązali, iż nie mają ani jeść ani pić, ażby go zabili; i są już w pogotowiu, czekając od ciebie odpowiedzi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie ulegnij ich namowie, bo czyha na niego ponad czterdziestu mężczyzn, którzy związali się przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Są już w pogotowiu, czekając na twoje pozwolenie.
6.JACZEWSKINie wierz im, jest to zasadzka: więcej z nich bowiem niż czterydziestu ślubowało sobie nie jeść i nie pić, zanimby nie zabili Pawła, oni tylko na sposobność czekają".
7.SZCZEPAŃSKIale ty im nie wierz; bo czyha nań w zasadzce więcej niż czterdziestu mężów, którzy związali się przysięgą, że nie wezmą do ust ani pokarmu, ani napoju, aż go zabiją. Już teraz są w pogotowiu i czekają, byś im przyrzekł.
8.DĄBR.WUL.1973Ale ty im nie wierz. Bo więcej niż czterdziestu mężów czyha nań, związawszy się przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. I teraz są w pogotowiu oczekując twego zezwolenia.
9.DĄBR.GR.1961Ale ty im nie wierz. Bo więcej niż czterdziestu ludzi spośród nich czyha nań, związawszy się przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. I teraz są w pogotowiu oczekując twego zezwolenia.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz ty ich nie słuchaj, bo ponad czterdziestu spośród nich czyha na niego. Oni zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki go nie zabiją, i już teraz są w pogotowiu, czekając na twoje przyzwolenie.
11.BRYTYJKAAle ty nie ulegnij ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż czterdziestu mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją; a teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie.
12.POZNAŃSKANie daj się więc namówić, czyha bowiem na niego ponad czterdziestu ludzi spośród nich. Złożyli oni przysięgę, że nie będą ani jeść, ani pić, póki go nie zabiją; są już gotowi, czekają tylko na twoją zgodę".
13.WARSZ.PRASKAOtóż nie słuchaj ich, gdyż przeszło czterdziestu z nich czyha na jego życie. Poprzysięgli sobie uroczyście nie jeść i nie pić tak długo, dopóki go nie zgładzą. W tej chwili, gotowi na wszystko, czekają już tylko na twoje zezwolenie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ty, nie daj się im namówić, gdyż więcej niż czterdziestu z tych mężów przygotowuje zasadzkę. To są ci, którzy zaklęli samych siebie, że ani nie zjedzą, ani nie wypiją, aż do kiedy go nie zabiją. A teraz są przygotowani i czekają na nakaz od ciebie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ty nie daj się im przekonać, bo czyha na niego w zasadzce ponad czterdziestu ludzi, którzy zobowiązali się pod przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Są już w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz ty nie daj się im przekonać, bo czeka na niego w zasadzce więcej niż czterdziestu mężów, którzy związali się klątwą, że ani nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją; i teraz są gotowi, czekając na twoje zezwolenie.