« DzA 23:34 Dzieje Apostolskie 23:35 DzA 24:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:34) Wysłucham cię prawi, gdy i żałobnicy twoi przyjdą. I kazał go w pałacu Herodowem strzec.
2.WUJEK.1923Rzekł: Będę cię słuchał, gdy przyjdą ci, którzy na cię skarżyć mają. I rozkazał go strzedz na pałacu Herodowym.
3.RAKOW.NTSłuchać cię będę, rzekł, kiedy oskarżyciele twoi przybędą. I roskazał go na ratuszu Herodowym strzedz.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł: Będę cię słuchał, gdy też przybędą ci, którzy na cię skarżą. I rozkazał go strzec na ratuszu Herodowym.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział: Przesłucham cię, gdy przybędą twoi oskarżyciele. I rozkazał strzec go w ratuszu Heroda.
6.JACZEWSKIrzekł: "Będzie sprawa, gdy przybędą twoi oskarżyciele". I kazał go uwięzić w pretoryum Heroda.
7.SZCZEPAŃSKIprzesłucham cię, - odrzekł - gdy i twoi oskarżyciele przybędą. I rozkazał strzedz go w pretoryum Heroda.
8.DĄBR.WUL.1973Przesłucham cię — powiedział — gdy przybędą twoi oskarżyciele. I rozkazał strzec go w pretorium Heroda.
9.DĄBR.GR.1961Przesłucham cię – powiedział – gdy przybędą twoi oskarżyciele. I rozkazał strzec go w pretorium Heroda.
10.TYSIĄCL.WYD5rzekł: Przesłucham cię, gdy przybędą też twoi oskarżyciele. I rozkazał strzec go w pretorium Heroda.
11.BRYTYJKARzekł: Przesłucham cię, gdy przybędą również oskarżyciele twoi. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda.
12.POZNAŃSKApowiedział: "Przesłucham cię, gdy przybędą tu twoi oskarżyciele". Jego zaś rozkazał pilnować w pałacu Heroda.
13.WARSZ.PRASKAoświadczył: Przesłucham cię, gdy przybędą tu twoi oskarżyciele. I kazał zatrzymać go na razie w pretorium Heroda.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.powiedział: Przesłucham cię, kiedy przybędą twoi oskarżyciele. Lecz także rozkazał, by go strzec w pretorium Heroda.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpowiedział: Przesłucham cię, gdy zjawią się też twoi oskarżyciele. I polecił strzec go w pretorium Heroda.
16.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział: Będę cię słuchał, gdy przybędą twoi oskarżyciele. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda.