« DzA 23:6 Dzieje Apostolskie 23:7 DzA 23:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy to wymówił stał się rozruch Faryzeuszów i Saduceuszów, i rozerwało się mnóstwo.
2.WUJEK.1923A gdy to wymówił, stał się rozruch między Pharyzeuszami i Saduceuszami, i rozerwało się zgromadzenie.
3.RAKOW.NTA gdy to on mówił, sstało się powstanie Faryzeuszów i Sadukieuszów; i rozerwało się ono mnóstwo.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on to mówił, wszczął się rozruch między Faryzeuszami i Saduceuszami, i rozerwało się ono mnóstwo.
5.GDAŃSKA.2017Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród gromady zebranych.
6.JACZEWSKISłowy temi rozdwoił całe zebranie: Faryzeusze z Saduceuszami wdali się w spory:
7.SZCZEPAŃSKIA po tych jego słowach przyszło do rozruchu między faryzeuszami i saduceuszami, a w tłumie do rozdwojenia.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy to powiedział, wszczął się spór między faryzeuszami i saduceuszami i przyszło do rozdwojenia w zebraniu.
9.DĄBR.GR.1961A gdy to powiedział, wszczął się spór między faryzeuszami i saduceuszami i przyszło do rozdwojenia między zebranymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych.
11.BRYTYJKAA gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło.
12.POZNAŃSKASłowa te wywołały spór między faryzeuszami i saduceuszami i uczestnicy posiedzenia podzielili się.
13.WARSZ.PRASKAGdy tylko to powiedział, zaczęły się sprzeczki pomiędzy faryzeuszami a saduceuszami. Wśród zebranych doszło też wkrótce do wyraźnego rozdwojenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy on to powiedział, powstała kłótnia faryzeuszy z saduceuszami, zatem rzesza została rozłamana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTe słowa wywołały spór między faryzeuszami i saduceuszami. Ich tłum podzielił się na dwie grupy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to powiedział, nastał spór między faryzeuszami i saduceuszami, i stało się rozdwojenie pośród tego mnóstwa.