« Iza 1:7 Księga Izajasza 1:8 Iza 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zostanie się córka Syońska jako chłodnik w winnicy a jako budka w ogrodzie ogórkowym i jako miasta, które burzą.
2.GDAŃSKA.1881I została córka Syońska jako chłodnik na winnicy, jako budka w ogrodzie ogórczanym, i jako miasto zburzone.
3.GDAŃSKA.2017I córka Syjonu została jak szałas w winnicy, jak budka w ogrodzie ogórkowym, jak miasto oblężone.
4.CYLKOWA pozostała córa Cyonu jako namiot w winnicy, jako strażnica na ogórczaném polu, jako miasto oblężone.
5.TYSIĄCL.WYD5Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone.
6.BRYTYJKAI pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone.
7.POZNAŃSKAOpuszczona jest Córa Syjonu jak szałas w winnicy, jak altana na polu warzywnym, jak miasto wokół oblężone.
8.WARSZ.PRASKATylko córka Syjonu została jak skromna chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, albo jak oblężone miasto.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pozostała córa Cyonu jest jak mata w winnicy, jak budka na polu ogórków, jak oblężone miasto.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI pozostała córka Syjonu jak szałas w winnicy, jak budka na polu ogórkowym, jak miasto oblężone.