« 1Kor 10:28 1 List do Koryntian 10:29 1Kor 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A sumnienie mówię, nie twoje, ale drugiego; bo przecz wolność moja ma być sądzona od cudzego sumnienia?
2.WUJEK.1923A sumnienia mówię, nie twego, ale drugiego; albowiem przecz wolność moja ma być sądzona od sumnienia cudzego?
3.RAKOW.NTA dla sumnienia powiedam, nie twego, ale onego drugiego. Abowiem przecz wolność moja sądzona bywa od innego sumnienia?
4.GDAŃSKA.1881A powiadam dla sumienia, nie twego, ale onego drugiego; bo przeczże wolność moja ma być osądzona od cudzego sumienia?
5.GDAŃSKA.2017Ale sumienie, mówię, nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie?
6.JACZEWSKIA nie o swojem tu mówię sumieniu, ale o sumieniu drugich. Ale powiesz mi może: Dla czego mam się krępować cudzem sumieniem?
7.SYMONna sumienie, mówię, nie twoje, ale drugiego. Bo i dlaczegóżby sumienie cudze miało być sędzią wolności mojej?
8.MARIAWICIA dla sumienia, mówię, nie twojego, ale drugiego. Bo i czemuż moja wolność ma być sądzona od cudzego sumienia?
9.DĄBR.WUL.1973A sumienia, powiadam, nie twego, ale drugiego, czemuż bowiem cudze sumienie miałoby sądzić wolność twoją?
10.DĄBR.GR.1961A sumienia, powiadam, nie własnego, ale cudzego, czemuż bowiem cudze sumienie miałoby osądzać moją wolność?
11.TYSIĄCL.WYD5Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności?
12.BRYTYJKAMówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego; bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie?
13.POZNAŃSKAMam zaś na myśli nie wasze sumienie, lecz bliźniego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez czyjeś sumienie?
14.WARSZ.PRASKAMam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówię nie twojego sumienia, ale tego drugiego; bo czemu moja wolność ma być oceniana przez inne sumienie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz tej drugiej osoby, bo dlaczego moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie?
17.TOR.PRZ.Mówię natomiast nie o twoim sumieniu, ale tej drugiej osoby ; dlaczego bowiem inne sumienie sądzi moją wolność?