« 1Kor 10:7 1 List do Koryntian 10:8 1Kor 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani się porubstwem mażmy jako się niektórzy znich mazali, i padło jednego dnia dwadzieścia czterzy tysiące.
2.WUJEK.1923Ani się porubstwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich porubstwa się dopuścili, i legło dnia jednego trzy i dwadzieścia tysięcy.
3.RAKOW.NTAni się wszeteczeństwa dopuszczajmy, jako niektórzy z nich wszeteczeństwa się dopuszczali, i poległo ich jednego dnia, dwadzieścia i trzy tysięcy.
4.GDAŃSKA.1881Ani się dopuszczajmy wszeteczeństwa, jako się niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące.
5.GDAŃSKA.2017Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące;
6.JACZEWSKIi abyśmy nie byli porubcami, jako niektórzy z nich, których za to jednego dnia padło dwadzieścia trzy tysiące.
7.SYMONI abyśmy się nie dopuszczali porubstwa, jak niektórzy z nich porubstwa dopuścili się byli: i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.
8.MARIAWICIAni się nieczystości nie dopuszczajmy, jako niektórzy z nich nieczystości się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące.
9.DĄBR.WUL.1973Ani też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.
10.DĄBR.GR.1961Nie dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bądźmy też rozpustnikami, jak byli nimi niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.
12.BRYTYJKANie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące,
13.POZNAŃSKANie oddawajmy się rozpuście, jak niektórzy z nich czynili, a w jednym dniu padło ich dwadzieścia trzy tysiące.
14.WARSZ.PRASKANie bądźmy też rozpustnikami, jak niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ani nie popełniajmy cudzołóstwa, jak niektórzy z nich cudzołożyli i padło jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły dwadzieścia trzy tysiące ludzi.
17.TOR.PRZ.Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddali się nierządowi i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.