« 1Moj 30:24 1 Księga Mojżeszowa 30:25 1Moj 30:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się urodził Józeph, rzekł Jakób do świekra swego: Puść mię, abych się wrócił do ojczyzny i do ziemie mojéj.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy porodziła Rachel Józefa, mówił Jakób do Labana: Puść mię, abym się wrócił do miejsca mego, i do ziemi mojej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub powiedział do Labana: Puść mnie, abym wrócił do mego miejsca i do mojej ziemi.
4.NEUFELD.1863I stało się, gdy porodziła Rachel Josefa, rzekł Jakob do Labana: odpraw mnie, a pójdę do miejsca mojego i do kraju mojego.
5.CYLKOWA gdy urodziła Rachel Josefa, rzekł Jakób do Labana: "Puść mnie, abym wrócił do miejsca mojego, i do ziemi mojej.
6.KRUSZYŃSKIGdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakób do Labana: "Puść mnie, a wrócę do siebie, do mojego kraju.
7.MIESESWówczas działo się, gdy Rachela urodziła Józefa, iż Jakób rzekł do Labana: „Odpraw mnie, a ja pójdę do miejscowości swojej, do mojego kraju.
8.SPITZER.1937I stało się, gdy urodziła Rachela Józefa, rzekł Jakób do Labana: – Wypuść mnie a pójdę do miejscowości mojej i do kraju mojego.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: Zwolnij mnie, abym mógł wrócić do kraju, w którym mieszkałem.
10.BRYTYJKAA gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana: Zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej.
11.POZNAŃSKAKiedy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: - Puść mnie! Chcę iść do siebie, do swego kraju.
12.WARSZ.PRASKAKiedy Rachel urodziła Józefa, powiedział Jakub do Labana: Pozwól mi już odejść. Pragnę wrócić do mego ojczystego kraju.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Rachel urodziła Josefa, Jakób powiedział do Labana: Puść mnie, bym wrócił do mojego miejsca oraz do mojej ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Rachela urodziła Józefa, Jakub poprosił Labana: Zwolnij mnie. Chciałbym wrócić w moje strony, do mojej ziemi.