« DzA 15:35 Dzieje Apostolskie 15:36 DzA 15:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po kilku dni rzekł Paweł ku Barnabie: wróciwszy się już nawiedźmy bracią naszę wkażdem mieście, wktórycheśmy opowiedali słowo pańskie jako się mają.
2.WUJEK.1923A po kilku dni rzekł do Barnabasza Paweł: Wróciwszy się, nawiedźmy bracią po wszystkich mieściech, w który cheśmy opowiadali słowo Pańskie, jakoli się mają.
3.RAKOW.NTA po kilku dni, rzekł Paweł do Barnabasza: Wróciwszy się wżdy nawiedźmy bracią naszę po wszytkich mieściech, w którycheśmy opowiedali onę mowę Pańską, jakoli się mają.
4.GDAŃSKA.1881A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnabasza: Wróciwszy się, nawiedźmy braci naszych po wszystkich miastach, w którycheśmy opowiadali słowo Pańskie, jakoli się mają.
5.GDAŃSKA.2017Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się mają.
6.JACZEWSKIPo niejakim czasie rzekł Paweł do Barnaby: "Odwiedźmy te wszystkie miasta, w których dotąd opowiadaliśmy naukę Pańską, i obaczmy, jak się mają bracia nasi".
7.SZCZEPAŃSKIA po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wybierzmy się ponownie i zobaczmy, jak się powodzi braciom w tych wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie.
8.MARIAWICIA po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wróciwszy się, nawiedźmy braci po wszystkich miastach, w którycheśmy kazali słowo Pańskie, jako się mają.
9.DĄBR.WUL.1973I po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wróćmy i odwiedźmy braci naszych we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, jak się też mają.
10.DĄBR.GR.1961A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wróćmy, a odwiedzimy braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, jak się też mają.
11.TYSIĄCL.WYD5Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: Wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie.
12.BRYTYJKAA po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi.
13.POZNAŃSKAPo pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: "Wróćmy i zobaczmy, jak żyją bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Boże.
14.WARSZ.PRASKALecz w jakiś czas potem Paweł powiedział do Barnaby: Chodźmy, zobaczymy, co słychać u braci w tych wszystkich miastach, gdzie głosiliśmy słowo Pańskie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po kilku dniach Paweł powiedział do Barnabasza: Zawróćmy i odwiedźmy naszych braci w każdym mieście, w których głosiliśmy słowo Pana. Dowiemy się także, jak się mają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: Powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy Słowo Pana, i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają.
17.TOR.PRZ.A po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: Wróćmy i przyjrzyjmy się, jak się mają nasi bracia w każdym mieście, w którym głosiliśmy Słowo Pana.