« Jak 2:5 List Jakuba 2:6 Jak 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy lepak nie uczciliście ubogiego. Izali bogaci gwałtem nie uciskają was, i ci włóczą was do sądów?
2.WUJEK.1923A wyście nie uczcili ubogiego. Aza bogacze przez moc was nie uciskają, i ci was do sądów nie pociągają?
3.RAKOW.NTA wy nie uczciliście ubogiego. Azaż bogaci mocą nie uciskają was, i oniż nie pociągają was do sądów?
4.GDAŃSKA.1881Aleście wy znieważyli ubogiego. Azaż bogacze gwałtem was nie uciskają i do sądów was nie pociągają?
5.GDAŃSKA.2017Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów?
6.JACZEWSKIWy tymczasem, mając wzgląd na osoby, znieważylibyście ubogiego! Czyżto nie od bogaczów doznajecie ucisku, czyżto nie bogacze ciągną was przed sądy?
7.MARIAWICIA wyście nie uczcili ubogiego. Izali nie bogacze uciskają was, a uciskają przez moc? Izali nie oni pociągają was do sądów?
8.DĄBR.WUL.1973Wy zaś nie uszanowaliście biednego. Czyż bogaci nie uciskają was i sami nie ciągną was do sądów?
9.DĄBR.GR.1961Wy zaś nie uszanowaliście biednego. Czyż bogaci nie uciskają was i sami nie ciągną was do sądów?
10.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów?
11.BRYTYJKAWy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?
12.POZNAŃSKAWy zaś okazaliście wzgardę ubogiemu. Czyż to nie bogacze was gnębią i czy nie oni wodzą was po sądach?
13.WARSZ.PRASKATymczasem wy nie uszanowaliście ubogiego. A któż to was uciska tak bezwzględnie i wodzi po sądach? Czyż nie bogaci właśnie?
14.KALETAWy zaś znieważyliście ubogiego. [Azaż] nie bogacze gwałtem_uciskają was i [czy nie] oni pociągają was do sądów?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy nie macie w poważaniu ubogiego. Czyż nie zamożni was gnębią i nie oni zaciągają was do sądów?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy tymczasem pogardziliście ubogim! Czy to nie bogaci was wyzyskują i czy nie oni ciągają was po sądach?
17.TOR.PRZ.Ale wy znieważyliście ubogiego. Czy nie bogaci was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?